Wspomnienia

Zapisy dźwiękowe wspomnień Erny Rosenstein

17.10.2022 Zapisy dźwiękowe wspomnień Erny Rosenstein

Tragiczne wspomnienia Erny Rosenstein o zamordowaniu rodziców,o działalności lewicowej, o walce z scpocrealizmem, zostały zaerejestrowane, a potem spisane przez Zenonę Macużankę. Wcześniej Artur Sandauer rejestrował relacje żony, ale nigdy tego nie dokończył... . Pliki nagrane przez Macużankę jak i przez Sandauera zawierają znacznie więcej tragicznych, ale i barwnych szczegółów, niż to co zostało spisane. Poza opisem morderstwa rodziców, życia w getcie, ukrywania sią na aryjskich papierach, pełne są barwnych obserwacji życia prostych ludzi, w środowisko których, musiała się wtopić....  

Więcej
Erna Rosenstein wideo

02.06.2022 Erna Rosenstein wideo

Erna Rosenstein czyta własne wiersze. Ostatni, to wiersz o samotności po wyzwoleniu, gdy wszyscy bliscy zostali wymordowani ..

rejestracja Piotr Lachmann

Więcej
Erna Rosenstein: To we mnie trwa

22.12.2021 Erna Rosenstein: To we mnie trwa

Prośby Artura Sandauera, były przyczyna rejestracji tragicznych wojennych wspmień. Nagrana na taśmie rozmowa z Erną Rosenstein, została spisana przez Zenonę Macużankę.Wspomnienia były autoryzowane. Plik otrzymałem kilka lat temu, od Zenony. Matka od lat nie żyje, ojciec też, niema już Zenony. Tu zamieszczam link.

Wspomnienia są tylko pośrednio związane są z twórczością Artura Sandauera. Mimo to, kilka lat temu zamieściłem je na stronie www.sandauer.pl. Z tej choćby przyczyny by były powszechnie dostępne. Strona www.rosenstein.info jeszcze nie istniała wtedy...  Wspomnienia, wcześniej ukazały się w broszurze pt. Erna Rosenstein, wydanej w 1992 r. przez Grupę Krakowską ( 500 egz. ). 

 

Więcej
Wiedeń, Kraków-studia;   Berlin-wystawa "Sztuki zdegenerowanej"

02.04.2022 Wiedeń, Kraków-studia; Berlin-wystawa "Sztuki zdegenerowanej"

By przeciąć szkolne kontakty, ze złym komunistycznym towarzystwem, rodzice wysłają Ernę na studia do Wiednia, Jej udział w powstaniu 34 roku powoduje, iż zdają sobie sprawę, że wysłanie córki do Austrii, było niebezpiecznym błędem. Erna, studia kontynuuje w Krakowie. Nawiązuje kontakt ze środowiskiem Grupy Krakowskiej, bierze aktywny udział w ich działaniach. Inicjuje odtworzenie zlikwidowanej komórki KPP na Akademii Sztuk Pięknych.  W 1937 roku dochodzi do awantury na uczelni i postępowania dyscyplinarnego.

Erna Rosenstein przerywa studia i wyjeżdża do Francji. W drodze powrotnej do Polski, zwiedza w Berlinie,  hitlerowską wystawę "Sztuki zdegenerowanej". Nowy Wyraz publikuje jej recenzje, z tej głośnej faszystowskiej wystawy 

Więcej
Erna Rosenstein dobrą studentką nie była

06.05.2022 Erna Rosenstein dobrą studentką nie była

Dokumenty Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przeglądała Dorota Jarecka. Erna Rosenstein dobrą studentką nie była. Od zajęć na Akademii, znacznie bardziej interesowały ją sprawy społeczne i działania Grupy Krakowskiej.  Za książką Dotroty Jareckiej donosy na Ernę i oceny otrzymane w 1935 roku na Akademii. 
- Rysunek (studium aktu) — niedostateczny [podpis] Jarocki
- Rzeźba — niedostateczny [podpis] Dunikowski
- Rysunek wieczorny — niedostateczny [podpis] Sichulski

Dobre i bardzo dobre oceny otrzymywała przez pierwsze dwa lata studiów z historii sztuki u dr. Kleina. 

Więcej
© Wszelkie prawa zastrzeżone